+ 31 (0)70 - 201 53 31  |  info@arcticmarathon.nl 

                        BOEK HIER DIRECT

Privacy

Bij Arcticmarathon gaan we zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Alle gegevens die je ons verstrekt worden strikt vertrouwelijk bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zodra je dit aangeeft worden je gegevens uit ons bestand verwijderd.

Aansprakelijkheid

Deze website is eigendom van Arcticmarathon, gevestigd in Den Haag. Alle mogelijke inspanning is gepleegd om er zorg voor te dragen dat de informatie op en de werking van deze site juist is. Arcticmarathon kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, mededelingen of andere inhoud danwel werking van deze site en daaraan gerelateerde informatie.

Wanneer je een artikel, beeld of passage van deze website wilt overnemen, dan is dat uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Arcticmarathon en wanneer www.arcticmarathon.nl als bron wordt vermeld in de publicatie.